یک فرصت بین المللی بی نظیر برای نقاشان زن ایران

در حالی که زنان هنرمند ایران شایستگی حضور در عالی ترین محافل هنری جهان را دارا هستند؛ بسیاری از این محافل حتی از شنیدن اینکه در ایران زنان فراوانی در عرصه‌ی هنر فعال هستند تعجب می کنند؛ حال آنکه تنها در حوزه ی نقاشی ده ها هزار زن هنرمند ایرانی حضور دارند. سال ها تجربه‌اندوزی در رویدادهای مهم جهانی و نمایشگاه های مهم بین المللی در حوزه فرهنگ و ارتباط های وسیع با ناشران مطرح جهان گروه فرهنگی بات (BAAT) را بر آن داشته است تا این خلاء مهم را پوشش دهد.

مشاهده مطلبمشاهده مطلبمشاهده مطلب
آثار اخیر

آثار اخیر

در حالی که زنان هنرمند ایران شایستگی حضور در عالی ترین محافل هنری جهان را دارا هستند؛ بسیاری از این محافل حتی از شنیدن اینکه در ایران زنان فراوانی در عرصه‌ی هنر فعال هستند تعجب می کنند

آثار اخیر
زنان نقاش اخیر

زنان نقاش اخیر

در حالی که زنان هنرمند ایران شایستگی حضور در عالی ترین محافل هنری جهان را دارا هستند؛ بسیاری از این محافل حتی از شنیدن اینکه در ایران زنان فراوانی در عرصه‌ی هنر فعال هستند تعجب می کنند

تصاویر زنان نقاش ایران
بات گویه

بات گویه

به پیشنهاد بات

بخوانید...

نقاشان زن ایران

شرایط و ضوابط انتخاب

تمام نقاشان زن ایران که حداقل ۵ سال سابقه­ی نقاشی داشته و در سه نمایشگاه نقاشی گروهی یا انفرادی آثارشان عرضه شده باشد می‌توانند ضمن عقد قرارداد، با ارائه مستندات مربوطه و یک توصیه‌نامه‌ از اساتید خود در بخش چهارم این کتاب حضور داشته باشند.

مشاهده مطلبمشاهده مطلبمشاهده مطلب

درصد‌نگار پیشرفت پروژه

آثار دریافتی

نقاشان زن فعال

آمار کلی
کاربران و آثار ارسالی

alt
alt
alt
alt

روزشمار انتشار کتاب