اطلاعات تماس

شماره تماس

شرکت:
021-66953496
0936-2953084
روابط عمومی:
0992-5717327

اینستاگرام

baatgroup

آدرس

تهران – خیابان انقلاب – خیابان 12 فروردین – خیابان وحید نظری
پلاک 108 - واحد 3

پست الکترونیکی

امور هنرمندان نقاش:
baat.painting@gmail.com
روابط عمومی:
baatgroup.pr@gmail.com

فرم تماس با ما