نخستین گام برای ورود به پروژه بات و حضور در کتاب نقاشان زن ایران برخورداری از سابقه ای قابل توجه در هنر نقاشی میباشد. به این منظور کلیه نقاشان زن ایران که حداقل ۵ سال سابقه­ ی نقاشی داشته و در سه نمایشگاه نقاشی گروهی یا انفرادی آثارشان عرضه شده باشد می‌توانند با ارائه مستندات مربوطه جهت حضور در این کتاب: توصیف اجمالی زنان نقاش حرفه‌ای معاصر ایران ثبت نام نمایند. جزئیات مدارک در بخش راهنمای ثبت‌نام آمده است. پس از تکمیل فرآیند ثبت نام، اساتید محترم ضمن بررسی و ارزیابی آثار و مدارک ارسالی نسبت به صلاحیت هنرمند عزیز تصمیم گیری کرده و در صورت تأیید، از متقاضی محترم جهت ثبت نام و عقد قرارداد دعوت به عمل می آید. از این رو تقاضا میشود بانوان محترم ضمن مطالعه دقیق راهنمای ثبت نام، در انتخاب و ارسال آثارشان دقت کافی را بنمایند.

انتخاب نقاشان زن تاثیرگذار در نقاشی معاصر ایران در فصل سوم کتاب صرفاً از طریق کارشناسی آثار و بررسی سوابق حرفه ای هنرمندان عزیز انجام خواهد شد. در این بخش دو صفحه کامل از کتاب به زندگی و آثار هر یک از زنان نقاش معاصر و توصیف جذاب و خواندنی تجربیات ایشان اختصاص خواهد یافت. هیأت کارشناسان این بخش پس از انتخاب در سایت معرفی خواهند شد. ملاکها و شاخصه های داوری نیز در بیانیه این هیأت قید خواهد گردید.