کتاب «هنرمندان ایران: زنان نقاش معاصر ایران» مشتمل بر چهار فصل می‌باشد:

فصل یکم: تاریخ و تبار هنر نقاشی ایران؛ در این فصل نگارنده به شرح مبسوطی از تاریخ هنر نقاشی در ایران پرداخته و به تفصیل روند تکوین و اعتلای این هنر را مورد مداقه و بررسی مستند قرار می‌دهد، تبار آن را از عصر غارنشینی تا دوران پیشااسلام و هخامنشی، از روزگار تهاجم مغول تا عهد صفویه و قاجار، و پس از آن تا امروز مورد واکاوی قرارداده و به تنوع و سبک و گونه‌شناسی آثار در ادوار مختلف می‌پردازد. فصل یکم به منزله‌ي تاریخ مستند نقاشی ایرانی محسوب شده و قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها، فرازها و فرودها، گشایش‌‌ها و تحدید‌های این هنر جذاب و جهان‌پسند در طول تاریخ را به نظاره مي‌نشیند.

زنان ممتاز نقاشی معاصر ایران عنوان فصل دوم این اثر است. در این فصل خواننده با چهره‌های ماندگار و نقاشان شاخص و جهانی ایران به شکل مبسوط و جامع آشنا می‌شود. نگارنده در این فصل ضمن توجه به زندگی‌نامه اساتید برجسته نقاشی ایران‌زمین، به کنکاش پیرامون آثار، سبک و ارزش‌های هنری ایشان نیز می‌پردازد.

شناختنامه یکصد زن نقاش برتر و حرفه‌ای معاصر ایران؛ فصل سوم از کتاب نقاشان زن ایران به معرفی 100 نقاش زن ایران در دوران معاصر می‌پردازد. چهره‌های معرفی‌شده در این فصل بر اساس شاخص‌هایی چون ویژگی‌های هنری آثار، فعالیت‌ها، دستاوردهای هنری و سوابق حرفه‌ای انتخاب می‌شوند.

آخرین بخش این اثر فاخر اختصاص به بیوگرافی اجمالی زنان نقاش حرفه‌ای معاصر ایران دارد. شرایط و ضوابط انتخاب هنرمندان این بخش فرصتی مغتنم برای زنان نقاش حرفه‌ای فراهم می‌آورد تا در فضای بین‌المللی نقاشی حضور یافته و شایستگی‌های زنان هنرمند ایران را به‌رخ بکشند.