کتاب «هنرمندان ایران: زنان نقاش معاصر ایران» مشتمل بر بخش های ذیل می‌باشد:

فصل یکم: تاریخ و تبار هنر نقاشی ایران با محوریت نقاشان زن؛ در این فصل نگارنده به شرح مبسوطی از تاریخ هنر نقاشی در ایران پرداخته و به تفصیل روند تکوین و اعتلای این هنر را مورد مداقه و بررسی مستند قرار می‌دهد، تبار آن را از عصر غارنشینی تا دوران پیشااسلام و هخامنشی، از روزگار تهاجم مغول تا عهد صفویه و قاجار، و پس از آن تا امروز مورد واکاوی قرارداده و به تنوع و سبک و گونه‌شناسی آثار در ادوار مختلف می‌پردازد. فصل یکم به منزله‌ي تاریخ مستند نقاشی ایرانی محسوب شده و قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها، فرازها و فرودها، گشایش‌‌ها و تحدید‌های این هنر جذاب و جهان‌پسند در طول تاریخ را به نظاره مي‌نشیند. در این فصل همچنین بنابر ضرورت چهره های ماندگار نقاشان زن ایران که دارای نقش برجسته و تبارشناسانه ای در تاریخ معاصر این هنر بوده اند نیز معرفی و توصیف می شوند.

توصیف مصور و معرفی زنان تاثیرگذار در نقاشی معاصر ایران عنوان فصل دوم این اثر است. در این فصل نقاشان زن شاخص و تاثیرگذار در هنر نقاشی معاصر ایران بر اساس ملاک ها و معیارهای کمی و کیفی کارشناسان هر یک در قالب دو صفحه کامل از اثر معرفی می شوند. پزوهشگر در این فصل ضمن توجه به زندگی‌نامه ایشان، به کنکاش پیرامون آثار، سبک و ارزش‌های هنری این نقاشان نیز می‌پردازد.

آخرین بخش این اثر فاخر اختصاص به توصیف اجمالی زنان نقاش حرفه‌ای معاصر ایران هر یک در یک صفحه کامل دارد. شرایط و ضوابط انتخاب هنرمندان این بخش فرصتی مغتنم برای زنان نقاش حرفه‌ای فراهم می‌آورد تا در فضای بین‌المللی نقاشی حضور یافته و شایستگی‌های زنان هنرمند ایران را به‌رخ بکشند.