گروه فرهنگی بات فرآیند آماده‌سازی تا مرحله‌ی انتشار این اثر را 18 ماه پیش‌بینی‌ کرده‌است که بزودی جدول زمان‌بندی آن روی سایت قرار خواهد گرفت. چاپ و نشر اثر حدود سه‌ماه پس از اخذ مجوز پیش‌از انتشار اثر انجام خواهد شد.