پروژه بات بنا دارد برای نخستین‌بار یک نمایشگاه از آثار هشت نقاش زن ممتاز مقیم ایران را همزمان با مراسم پیش‌نمایش کتاب زنان نقاش ایرانی در اولین فرصت پس از گذار از اپیدمی کرونا، در محل پارلمان اروپا در بروکسل برگزار نماید و در حاشیه‌ی آن نیز یک گالری عرضه آثار نقاشی زنان ایران با امکان حضور آثار 35 نقاش زن ایران در یکی از معتبرترین گالری‌های بروکسل برگزار نماید.