کتاب “نقاشان زن ایران” به عنوان یک منبع پژوهشی و کتاب مرجع به زبان انگلیسی منتشر می‌شود.
7/مرداد/1399 0

کتاب “نقاشان زن ایران” نخستین پروژه از مجموعه کتاب هنرمندان ایران در دو جلد به عنوان یک کتاب مرجع و پژوهشی به زبان انگلیسی منتشر می‌شود
این کتاب با هدف معرفی نقاشان زن معاصر ایران و ایجاد بستر برای حضور آنها در رویدادهای بین‌المللی و نمایشگاهی در خارج از کشور گردآوری و منتشر خواهد شد.
براساس این گزارش جلد اول این کتاب شامل دو بخش یک منبع پژوهشی است که به تاریخ و تبارشناسی هنر نقاشی در ایران و همچنین بررسی زنان ممتاز نقاشی معاصر ایران می‌پردازد.
گزارش می‌افزاید: جلد دوم مجموعه “نقاشان زن ایران” نیز در دو بخش مرجع به بیوگرافی اجمالی زنان نقاش حرفه‌ای معاصر ایران اختصاص یافته است و به عنوان یک بانک اطلاعاتی از هنرمندان زن فعال در عرصه هنر نقاشی به شمار می‌رود. بخش اول جلد دوم به 100 نقاش زن برتر و در بخش دوم این جلد به معرفی ۱۲۰۰ هنرمند نقاش معرفی خواهند شد.
بخش نقاشان زن برتر به صورت دعوتی و بخش نقاشان زن به صورت فراخوان و بر اساس ارزیابی آثار خواهد بود.
کتاب “نقاشان زن ایران” به دلیل پتانسیل بالای آثارهنرمندان زن ایرانی با هدف شناساندن آنها به جامعه جهانی و فضاهای نمایشگاهی بین‌المللی توسط موسسه فرهنگی “بات” گردآوری و توسط انتشاراتی در کانادا نشر و عرضه خواهد شد.
گروه فرهنگی “بات” که یک گروه انتشاراتی متشکل از سه ناشر خصوصی ایرانی و یک ناشر خصوصی کانادایی است قصد دارد زمینه معرفی هنرمندان ایرانی را تحت سری مجموعه هایی با عنوان هنرمندان ایرانی در عرصه بین‌المللی را فراهم و بستر برگزاری نمایشگاه‌ها، ارتباط و اقتصاد آثار مختلف هنرمندان ایرانی را در خارج از کشور ایجاد کند.
کتاب “نقاشان زن ایران” و دیگر سری از مجموعه کتاب‌ها هنرمندان ایران فقط به زبان انگلیسی بوده و طبق استاندارهای نشر جهان سال 2021 در کانادا و اروپا منتشر خواهد شد.
تولید این کتاب در حال حاضر در مرحله تحقیق و گردآوری و ثبت نام از هنرمندان نقاش است. هنرمندان جهت آگاهی از حضور در کتاب و ثبت نام می‌توانند به سایتwww.baatart.com مراجعه نمایند.

پیام بگذارید

دسته بندی ها