امیرشهریار امینیان

امیرشهریار امینیان

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره گروه فرهنگی بات

 

 متولد 1348 تهران- دانش آموخته زبان و ادبیات انگلیسی-

 نویسنده، مترجم، فعال فرهنگی

 و مدیرعامل گروه مطالعات اندیشه ورزان

 shahriar.aminian@gmail.com

دیگر اعضا

دوستان دیگری که در بات ما را همراهی می کن