مهدی مظفری ساوجی

مهدی مظفری ساوجی

مشاور گروه فرهنگی بات

 

متولد ۱۳۵۶
نویسنده، شاعر و پژوهشگر هنر

صاحب تألیفات ارزشمندی درباره چهره های فرهنگی هنری نظیر:

ایران درّودی، مسعود کیمیایی، شفیعی کدکنی، نجف دریابندری، عباس کیارستمی و…

دیگر اعضا

دوستان دیگری که در بات ما را همراهی می کن