جعفر شیرعلی نیا

جعفر شیرعلی نیا

عضو هیأت مدیره گروه فرهنگی بات

مدیر امور محتوایی و پژوهشی

 

متولد ۱۳۵۷ کرج
دانش آموخته فیزیک پایه

نویسنده، مورخ و پژوهشگر مسایل ایران معاصر
برگزیده‌ی ۲۸مین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

Jafarshiralinia@gmail.com

دیگر اعضا

دوستان دیگری که در بات ما را همراهی می کن