حسین مطیع

حسین مطیع

عضو هیأت مدیره گروه فرهنگی بات

مدیر امور ارتباطات اجتماعی

متولد ۱۳۵۴ قم
دانش آموخته مترجمی زبان انگلیسی
نویسنده، مترجم و مدیر انتشارات بوکتاب
فعال فرهنگی در حوزه بین الملل

booktab_pub@yahoo.com

دیگر اعضا

دوستان دیگری که در بات ما را همراهی می کن