تارا نظم علیزاده

تارا نظم علیزاده

Jury نقاشان ممتاز

مدیر امور هنری

رئیس هیأت داوران  کتاب نقاشان زن ایران

 

متولد 1354 تهران.
کارشناسی نقاشی . ارشد پژوهش هنر
عضو انجمن نقاشان ایران
فعالیت در کارگروه کارشناسی و ارزیابی انجمن نقاشان.
عضو موسسه هنرهای تجسمی
مدرس دانشگاه های هنر ، و میراث فرهنگی.
بیش از 40 نمایشگاه گروهی در داخل و خارج از کشور
اجراهای متعدد در زمینه پرفورمنس آرت در گالری ها و موزه هنرهای معاصر

دیگر اعضا

دوستان دیگری که در بات ما را همراهی می کن